Ereignisse

Das zweite C. F. von Weizsäcker Symposium

Lenauhaus (Pécs, Munkácsy utca 8.)
Sonntag, den 1 Oktober 2017 18:30

Programm

 

1. Oktober 2017

Treffen um 18:30 Uhr im Lenauhaus (Pécs, Munkácsy utca 8.), anschließend gemeinsames Abendessen im Tettye Restaurant (Pécs, Tettye tér 4.)

/2017.október 1. 18:30-kor találkozunk a Lenauházban (Pécs, Munkácsy M u.8), majd közös vacsora a Tettye étteremben (Pécs, Tettye tér 4.)/

 

2. Oktober 2017,

Lenauhaus (Pécs, Munkácsy M u. 8.)

 

8:30 Grußworte

Dr. Zsuzsanna Gerner, Ehrenkonsulin der Bundesrepublik Deutschland in Pécs

Prof. Dr. Attila Miseta, Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Pécs

Lorenz Kerner, Vorsitzender des Kulturvereins Nikolaus Lenau in Pécs/Fünfkirchen

Grußwort von Prof Dr. h.c. H. Däubler- Gmelin

Grußwort von Prof. Dr. h.c. E von Weizsäcker

 

8:30 Köszöntések

Dr. Zsuzsanna Gerner, A Németországi Szövetségi  Köztársaság tiszteletbeli konzulja

Prof. Dr. Attila Miseta, a Pécsi Tudományegyetem orvosi fakultásának dékánja

Lorenz Kerner, A Nikolaus Lenau Kulturegyesület elnöke Pécs: köszönti a symposiumot

Prof Dr. h.c. H. Däubler- Gmelin üdvözlete

Prof. Dr. h.c. Ernst von Weizsäcker üdvözlete

 

8:45 Eröffnung: Prof. Dr. Josef Makovitzky

Die Universität Pécs ist 650 Jahre alt. 

/A Pécsi Tudományegyetem 650 éves/

 

Vorsitz/ Üléselnökök:

Prof. Dr. h.c. László Imre Komlósi (Györ), Prof. Dr. Lajos Vereczkei (Pécs)

 

8:55 Michael Schaaf (Johannesburg/Südafrika): Carl Friedrich von Weizsäckers Beiträge zur Physik der Atomkerne

/Az atommag fizikája Carl Friedrich von Weizsäcker kutatásai alapján/

 

9:15 Josef Makovitzky (Heidelberg/Freiburg i. Br): Der Wettlauf um die erste Atombombe. Eine kurze historische Übersicht 

/Az elsö atombomba megépitésének rövid története/

 

9:25Josef Makovitzky (Heidelberg/Freiburg): Persönlichkeiten der jungen Demokratie nach 1945: Hildegard Hamm-Brücher, Marion Gräfin Dönhoff, Theodor Heuss, Ernst Reuter 

/A német demokrácia jelentös személyiségei 1945 után: Hildegard Hamm-Brücher, Marion Gräfin Dönhoff, Theodor Heuss, Ernst Reuter/

 

9:35 Gustav Jirikowski (Jena): Labordiagnostik und medizinische Ethik

/Labordiagnosztika és az orvosi etika/

 

9:55 Vorsitz/Üléselnök

Dr. Susanne Wortmann-Fleischer (Mannheim), Prof. Dr. Gustav Jirikowski (Jena)

 

9:55 Thomas Appel (Bad Bederkesa): 16 Bundesländer, 16 Schulsysteme – bundeseinheitliche Rahmenbedingungen und Ziele

/Thomas Appel (Bad Bederkesa): 16 szövetségi állam, 16 különbözö iskolai  rendszer:  összszövetségi egységes általános  feltételek és célok/

 

10:15

Stefan Schacherl (Braunau am Inn): Was gut und was schlecht ist in der Mediziner-Ausbildung in Pécs (Absolvent an der Universität Pécs im Jahr 2015) 

/Mi jó és mi rossz pécsi orvosképzésben. (2015-ben végzett hallgató elöadása)/

 

10:25 Buffet

 

10:45

László Nagy (Szeged):

Bridging scientific disciplines – microscopy from ultramicroscope to superresolution

/A tudományokat összekötő technika – ultramikroszkóptól a szuperrezolúcióig/

 

11:05

Paul Layer (Darmstadt):

„Darwin adieu?” – eine neue Evolutionslehre im Zeitalter der Epigenetik

/„Darwin adieu?” –  új evoluciós elmélet az epigenetika korszakában/

 

11:25

Günther Loose (Berlin): „Eine Stammesgeschichte von Artefakten? Vergleichende Morphologie zwischen Kultur- und Lebenswissenschaften 

/A törzsfejlödés artefaktja: összehasonlitó morphologia a kultur- és az élövilágtudomány között/

 

11:45

András Lászik (Budapest):

DNA-Analyse in der forensischen Praxis 

/DNA-analizis az igazságügyi orvostani gyakorlatban/

 

12:00 

Stefan Pollak (Freiburg):

Suizidhandlungen aus der Sicht der Gerichtlichen Medizin

/Öngyilkossági cselekmények az igazságügyi orvostan szemszögéböl/

 

12:20

Gergely Sótonyi, Péter Sótonyi (Budapest), Heinrich Hanika (Berlin)

Gendiagnostik und Recht 

/A géndiagnosztika és a jog/

 

12:35

Susanne Wortmann-Fleischer (Mannheim):

Postpartale Depressionen- Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Interaktion und interaktionszentrierte Therapieformen

/Születést követö depresszio hatása az anya és gyermek kapcsolatára: különbözö célzott therápiaformák/

 

12:55 Ende der Sitzung 

/A délelötti ülés vége/

 

Buffet

 

Vorsitz / Üléselnökök:

Dr. rer. nat. Thomas Appel (Bederkesa), Dr. László Nagy (Szeged)

 

13:30

Frank Drewelow (Rostock) und Josef Makovitzky

Semmelweis und die Aktualität seiner Lehre 

/A Semmelweissi tanok aktualitása/

 

13:40

Levente Emödy (Pécs):

Globalization with Janus-faced impact on infectious diseases 

/A globalizáció és a fertőző betegségek egymásra hatásának Janus arca/

 

14:00

László Cser (Budapest):

Künstliche Intelligenz – eine Panazee? 

/Mesterséges Intelligencia egy– csodaszer?/

 

14:20

László Imre Komlósi ( Györ):

Communication patterns across generations: the influence of digital culture on social interaction

/A kommunikációs mintázatok generációkon átnyúló természete: a digitális kultúra hatása a társas-interakciók alakulására/

 

14:40

Iván Szelényi (Budapest):

Guest workers – as an alternative to migration to meet labor demands? Experiences from Gulf monarchies 

/ Vendégmunkások– a munkaerőhiány pótlásának egyik lehetősége, mint a bevándorlás alternatívája?/

 

14:55

Jutta Hausmann (Budapest):

Die biblische Rede vom Menschen als Bild Gottes: eine Herausforderung von heute

/Bibliai beszéd az emberről, mint Isten képe: a jelen kihivása/

 

15:15

Josef Makovitzky (Heidelberg/Freiburg):

Die Reformation im dreigeteilten Ungarn. Die besondere Rolle von Philipp Melanchthon – „Praeceptor Germaniae“ 

/Reformáció a háromrészre szakadt Magyarországon. PhilippMelanchthon (Praeceptor Germaniae) különleges szerepe/

 

15:35

Diskussion, Fragen zu den Vorträgen 

/Diszkusszió, kérdések az elöadásokkal kapcsolatban/

 

17:35

Weinprobe / Borkóstoló Im Lenauhaus /Lenau házban,  Abendessen / Vacsora

 

3. Oktober 2017

9:00

Spaziergang mit Führung (Josef Makovitzky) in der Innenstadt: Hunyadi-Denkmal, Zsolnay-Brunnen, Mohren-Apotheke, Djami (Moschee) 

/Séta a belvárosban vezetéssel: Hunyadi emlékmű, Zsolnay kút, a Sipöcz gyógyszertár, Dzsámi/

 

11:30 Besichtigung die Medizinische Fakultät, Aula und Festsaal

/A Szigeti út 12-ben az Aula és a díszterem megtekintése/

 

12:30

Mittagessen in der Nähe der Universität 

/Ebéd az egyetem közelében/

 

14:00

Besichtigungen: Bischöflicher Garten, Zsolnay Keramikmuseum, Vasarely-Museum,Csontváry-Kosztka-Museum, Cella Trichora und Cella Septichora

/Püspöki kert, Zsolnay Múzeum, Vasarely Múzeum, Csontváry-Kosztka Múzeum, Cella Trichora és Cella Septichora megtekintése/

 

Abend Programm / Esti program

Empfang aus Anlass des „Tages der Deutschen Einheit“ 

/Fogadás a „Német egység ünnepe“alkalmából/