Herzog Ferenc (1879-1952)

A budapesti egyetem orvosi karán 1902-ban avatták doktorrá. 1906-ban és 1907-ben egy-egy évet töltött Németországban és Franciaországban. 1904 és 1911 között mintegy 10 jelentősebb tanulmánya látott napvilágot németül és magyarul. 1911-ben magántanár (belorvosi diagnosztikából).
1914. január 19-én lett Pozsonyban egyetemi nyilvános rendes tanár. A fiatal professzor feladata volt a pozsonyi állami kórház belgyógyászati osztályának vezetése, illetve átalakítása egyetemi klinikává. 1918 őszétől 1922 júniusáig oktatta az Erzsébet hallgatóinak a belgyógyászatot. 1922. május 30-án a kormányzó a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvosi karának egyik belgyógyászati klinikájára nevezte ki professzornak és igazgatónak.
A belorvostan tankönyve több fejezetét Herzog professzor írta (Bp., 1923-1924). A Belorvosi diagnosztika c. munka 3. kiadását már Herzog szerkesztette (1926-ban). 1930. október 21-én a Corvin-koszorú kitüntetést kapta. Az Erzsébet egyetem klinikus oktatói közül az első akadémikus:1932. május 6-án az MTA levelező tagja lett. Herzog professzornak a Klinikai megfigyelések (Bp., 1936.) c. műve az utolsó nagyobb munkája.
1941. május 16-án választották az MTA rendes tagjának. Tagja volt a Szent István Akadémiának és számos tudományos és orvosi társaságnak és szervezetnek.