Kerpel-Fronius Ödön (1906-1984)

Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter tudományegyetem orvosi karán végezte 1929-ben. Egyetemi hallgató korában fél-fél évet töltött a müncheni, bécsi és párizsi egyetemeken.
Az 1933/34. tanévben Rockefeller-ösztöndíjjal a bostoni Harvard egyetemen töltött egy évet. 1945-ben habilitált Az újszülött és csecsemő kórélettana tárgykörből.
1946. május 20-án nevezték ki a pécsi Erzsébet tudományegyetem gyermekklinikájára tanszékvezető egyetemi nyilvános rendes tanárnak.
1948-ban lett az MTA levelező tagja. Kutatómunkájában főleg a vízháztartás kórélettanával, a savbázis egyensúly kórtanával, a csecsemőkori toxicosis és sorvadás klinikumával és pathologiájával, az uraemia-kérdéssel és az újszülöttek kórélettanával foglalkozott. Tudományos dolgozatainak száma jóval száz fölött van. Több nagy monográfiát írt német és angol nyelven. Számos magyar és nemzetközi kongresszuson tartott előadást. Több külföldi egyetemen volt egy-egy téma előadója német, angol és francia nyelven. 1967-ben a budapesti orvosegyetem II. sz. gyermekklinikájának tanszékvezetőjévé és az Országos Csecsemő-és Gyermekegészségügyi Intézet igazgatójává nevezték ki.