Környey István (1901-1988)

Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. A Pázmány egyetemen avatták orvosdoktorrá 1923-ban. 1925. március 15-től 1926. június 30-ig a Rockefeller-alapítvány, az 1926/27. tanévben a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasa. 1930. január 10. és 1934. szeptember 1. között Magdeburgban Pette professzor mellett dolgozik.
Ekkor Szegedre kerül az egyetem idegklinikájára, majd az osloi egyetem anatómiai intézetébe kap meghívást mint idegkórszövettani szakértő. 1936. január 17-én a szegedi egyetemen Az idegrendszer kórtana és kórszövettana című tárgykörből magántanári képesítést nyert. 1938. szeptember 1-től ismételten Rockefeller-ösztöndíjas Chicagóban. 1941. április 5-én egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címet kap a kolozsvári egyetem idegklinikáján.
1943. május 1-jén az Academia Caesaraea Leopoldo-Carolina tagjává választotta. 1944-ben Kolozsvárt jelent meg Az erdélyi magyar egyetem története c. műve angolul és magyarul.
1945. november 1-jén a román kormány a Bolyai egyetem idegsebészeti tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárnak nevezte ki. Marosvásárhelyen megszervezte az idegsebészeti klinikát. 1947. január 27-én a pécsi Erzsébet tudományegyetem idegklinikájának igazgatója lesz.
1947. június 6-án az MTA levelező tagja lett. Levelező tagja az Osztrák Tudományos Akadémiának és több külföldi tudományos egyesületnek. 1973-ban az MTA rendes tagja. Irodalmi munkásságával a neurológia valamennyi fontosabb területéhez hozzájárult.