Imre József (1884-1945)

Az egyetemet a kolozsvári Ferenc József tudományegyetem orvosi karán kezdte. A második évtől a pesti orvosi karra járt, s miután minden szigorlatát kitüntetéssel tette le, 1907. szeptember 28-án orvosdoktorrá avatták. Már ekkor megjelent Cysticercus taeniae saginatae a caruncula lacrimalisban c. írása, amit hamarosan követett a Sympathiás szembetegségek c. dolgozata. 1909 szeptemberétől egy évet tölt Freiburgban Axenfeld professzor mellett. 1910-ben már a Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft tagja. Sokat publikál, s 1914-ben a budapesti egyetemen magántanári képesítést nyert, ami A blepharoplastikáról címen meg is jelent. Pedagógiai feladatok a vakokkal és gyengén látókkal szemben címen újabb művet írt.
1918. április 3-án a pozsonyi egyetemen a szemészet nyilvános rendes tanárává nevezték ki. Hamarosan az egyetemmel együtt menekülnie kellett. Előbb Pesten, majd Pécsett hozta létre a szemklinikát. Az 1923/24. tanév telén New Yorkban, Bostonban és Philadelphiában tartott előadásokat. 1926-ban jelent meg A gyermek szemeinek gondozása c. könyve. Amerikai útját 1926/27 telén megismétli, Clevelandben pedig négy hetes műtéttani gyakorlatot vezetett a szemklinikán. A Rockefeller Alapítvány elnöke felkérte az amerikai szemészeti oktatás tanulmányozására és jelentéstételre. Az 1928/29-es tanévben az Erzsébet egyetem rektora. 1928-ban újabb könyv: Szemhéjplasztikák...(ugyanez Berlinben németül is). 1929. augusztus 31-én átvette az Állami Szemkórház igazgatói tisztségét. 1939 nyarán a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetem orvosi karára nevezték ki egyetemi nyilvános rendes tanárnak s egyben a szemészeti klinika igazgatójának.