Transzlációs Medicina Intézet

Az Intézet története

A pécsi Kórélettani Intézet története szorosan összefonódik Prof. Donhoffer Szilárd (1902-1999) nevével. Ő az Intézet alapító professzora: az Ángyán János professzor által vezetett pécsi Belklinikán kezdte orvosi pályáját, majd 1949-ben nevezték ki az Általános Kór és Gyógyélettani Intézet vezetőjének. Az első egyszerzős, legendásan nehéz, logikus gondolkodást megkövetelő Kórélettan tankönyv is az Ő nevéhez fűződik (1957, 1961). 1964-67 között az egyetem rektora, 1964-től az MTA tagja. Donhoffer professzor haláláig élénk érdeklődéssel követte az Intézetben az általa megalapozott és tanítványai által továbbfejlesztett oktatási és kutató tevékenységet.

Elérhetőségek

Intézetigazgató: Prof. Dr. Hegyi Péter, egyetemi tanár
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12. II. emelet.
Levelezési cím: 7601 Pécs, Pf.: 99
Telefon: 72/536-246
Fax: 72/536-247
E-mail:

A Kar évente a legjobban oktató 3-3 intézetnek és klinikának, az elméleti illetve klinikai tantárgyak legjobb előadójának, valamint a legjobb gyakorlatvezetőknek ítéli oda a díjat a végzős hallgatók szavazása alapján.

A dékán saját jogán illetve a Klinikai Központ főigazgatójának javaslatára évente egy alkalommal 3 elméleti intézetet és 3 klinikát részesít az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája díjban.

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATRA ELŐJEGYZÉS
72/536-000/31545-ös mellék
Kérjük tisztelt Betegeinket, hogy légzésfunkciós ambuláns vizsgálatra történő előjegyzés ügyében hétfőtől csütörtökig 800-1400 között, pénteken 800-1300 között telefonáljanak.