Elérhető a PTE ÁOK új honlapjának béta verziója.     Az új honlapról »     Megnézem »

Bioanalitikai Intézet

A PTE ÁOK Bioanalitikai Intézet részt vesz a Pécsi Tudományegyetemen folyó oktatásban, kutatásban és a diagnosztikai szolgáltatásban.

Oktatási feladatai az Általános Orvostudományi Kar és a Természettudományi Kar szakjai számára a Természettudományi Kar Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékével együttesen : biometria, biomatematika, számítástechnika, mûszeres analitika, bioanalitika, számos kötelezõen választható és szabadon választható kurzus.

A kutatási területek a biomatematika, a fehérjeszerkezet-kutatás, a mágneses rezonaciamódszerek alkalmazása és a modern elválasztástechnikai módszerek fejlesztése témakörökhöz csoportosíthatók.
Mindezeken kívül az Intézet a nagymûszerekkel széles körû gyógyító és kutatási célú szolgáltatást nyújt az egyetem klinikái és intézetei számára.
A Bioanalitikai Intézet oktatói részt vesznek a Pécsi Tudományegyetem Kémia Doktori Iskolájában, a PhD képzésben.

Elérhetőségek

Intézetigazgató: Prof. Dr. Felinger Attila, egyetemi tanár
Cím: 7624 Pécs, Honvéd utca 1.
Levelezési cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Telefon: 72/536-255
Fax: 72/536-254
E-mail:

A Kar évente a legjobban oktató 3-3 intézetnek és klinikának, az elméleti illetve klinikai tantárgyak legjobb előadójának, valamint a legjobb gyakorlatvezetőknek ítéli oda a díjat a végzős hallgatók szavazása alapján.

A dékán saját jogán illetve a Klinikai Központ főigazgatójának javaslatára évente egy alkalommal 3 elméleti intézetet és 3 klinikát részesít az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája díjban.