Elérhető a PTE ÁOK új honlapjának béta verziója.     Az új honlapról »     Megnézem »

Alapellátási Intézet

Elérhetőségek

intézetvezető: Dr. Csikós Ágnes
Cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 2.
Telefon: 72/533-100
Fax: 72/504-202
E-mail:

A Kar évente a legjobban oktató 3-3 intézetnek és klinikának, az elméleti illetve klinikai tantárgyak legjobb előadójának, valamint a legjobb gyakorlatvezetőknek ítéli oda a díjat a végzős hallgatók szavazása alapján.

A dékán saját jogán illetve a Klinikai Központ főigazgatójának javaslatára évente egy alkalommal 3 elméleti intézetet és 3 klinikát részesít az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája díjban.

Alapellátási Intézet

A PTE ÁOK Alapellátási Intézet részt vesz a Pécsi Tudományegyetemen folyó graduális és posztgraduális oktatásban, hazai és nemzetközi kutatási programokban, valamint a palliatív betegek ellátásában. Intézetünkben három tanszék működik: a Családorvostani Tanszék, a Foglalkozás- és Munkaegészségügyi Tanszék, valamint a Hospice-Palliatív Tanszék. Oktatóink magyar, angol és német nyelven tartanak kötelező és választható kurzusokat, az oktató családorvosi praxisok pedig a gyakorlati képzés bázisát biztosítják.  Munkatársaink számos szakterületen végeznek kutatásokat hazai és nemzetközi szinten egyaránt, emellett több oktatónk részt vesz témavezetőként a PTE PhD képzéseiben.

Bővebben »

A Családorvostani Tanszék részt vesz a graduális oktatásban. Az I. éven történik az orvosi kommunikáció oktatása. A tantárgy kapcsán szeretnénk pozitív attitűdöt kialakítani az orvoslás iránt, szituációs tréningekkel és nyári gyakorlattal hozzuk testközelbe az orvostanhallgatóknak az orvos-beteg kapcsolat szépségeit és nehézségeit. A kurzus elvégzése kötelező. A családorvostan oktatása, mint diszciplína a 10. szemesztertől indul. Célunk a családorvoslás specifikumainak, a szituatív medicinának az oktatása. A 11- 12. szemeszterben történik a kéthetes praxisgyakorlat, ahol már összegző, differenciál diagnosztikai problémák megoldása a cél. A családorvostan kurzus elvégzése kötelező. A számos szabadon választott kreditkurzust indítottunk pl.: Junior Bálint csoport, Jelnyelvi kommunikáció az orvosi praxisban. Az oktatás magyar, angol és német nyelven folyik. A szakképzés és továbbképzés magas színvonalára nagy hangsúlyt fektetünk. A központi gyakornokok akkreditált oktató helyeken dolgoznak-tanulnak. Továbbképzési programjainkról a háziorvosok katalógusban tájékozódhatnak.

Bővebben »

A Hospice-Palliatív Tanszék az országban elsőként 2012. 07. 01.-én alakult meg. A Tanszék a hospice-palliatív szemlélet és gyakorlat megvalósítását, valamint tovább fejlesztését tartja fő feladatának regionális, országos és nemzetközi szinten. E célokat a graduális és posztgraduális oktatási, képzési programok fejlesztésével, az ellátási formák bővítésével, a szabályozási és finanszírozási rendszer kialakításában való együttműködéssel, valamint hazai és nemzetközi kutatási programok kidolgozásával és az azokban való részvétellel kívánja elérni. A Tanszék munkatársai jelentős szerepet vállaltak az alap szakképesítésre ráépíthető palliatív licenc képzés és vizsga követelmények kidolgozásában.

Bővebben »

A Foglalkozás- és Munkaegészségügyi Tanszék

A Foglalkozás-és Munkaegészségtani Tanszék (továbbiakban: Tanszék) feladata az Általános Orvostudományi Kar funkcióinak megfelelően az oktatás és kutatás. Kutatási fő profil a biomarkerek alkalmazhatósága a foglalkozás-egészségügyi gyakorlatban. Oktatási feladatok között a graduális és posztgraduális oktatás is szerepel. A graduális oktatás az Orvosi Népegészségtan kurikulumának keretében a hatos sorszámú résztárgy a Foglalkozás-orvostan, melynek oktatása 14 órában történik, ebből 7 előadás és 7 gyakorlati foglakozás van. Ezen 14 óra keretén belül a foglalkozásorvostan fő specifikumaival megismertetjük a hallgatókat. A félév tesztírással zárul, melyet jeggyel nem értékelünk, csak sikeres vagy sikertelen minősítést kapnak a hallgatók. Sikeres teszt megléte, feltétele az orvosi népegészségtani szigorlat megkezdésének.

A posztgraduális oktatást is a Tanszék koordinálja, a szakorvosjelöltek képzését felügyeli. A képzés akkreditált képzőhelyeken folyhat, az akkreditált minősítésről a grémium vezető szava dönt.

A Tanszék feladatai közé tartozik még a szakorvosok számára kötelező szintentartó és szabadon választható továbbképzések szervezése és az ehhez tartozó dokumentáció elkészítése, nyomon követése.

Ügyfélfogadás:

Hétfő:         9,00-11,00         
Kedd:                                    12,00-14,00
Szerda:       9,00-11,00         12,00-14,00
Csütörtök:  9,00-10,00     
Péntek:       9,00-10,00