Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

Elérhetőségek

Intézetigazgató: Prof. Dr. Pintér Erika, egyetemi tanár
Cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
Levelezési cím: 7624 Pécs, Pf. 99.
Telefon: 72/536-217
Fax: 72/536-218

A Kar évente a legjobban oktató 3-3 intézetnek és klinikának, az elméleti illetve klinikai tantárgyak legjobb előadójának, valamint a legjobb gyakorlatvezetőknek ítéli oda a díjat a végzős hallgatók szavazása alapján.

A dékán saját jogán illetve a Klinikai Központ főigazgatójának javaslatára évente egy alkalommal 3 elméleti intézetet és 3 klinikát részesít az év kiválóan teljesítő intézete/klinikája díjban.

Elnyert pályázatok

 

 1. SROP-4 2 2 A-11-1-KONV-2012-0024 (2012-2014): Neuropeptid-közvetített neurális, vaszkuláris és immunmechanizmusok komplex vizsgálata
  Szakmai vezető, témavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna
 2. Richter Gedeon Témapályázat (2012-2014): A trigeminovaszkuláris aktiváció vizsgálatára alkalmas állatkísérletes modellrendszerek beállítása és validálása
  Témavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna
 3. OTKA112171 (2013-2016): A poliszulfidok, a TRPA1 receptor és a szomatosztatin sst4 receptor szerepének vizsgálata gyulladásos és neuropathiás fájdalom, valamint rheumatoid arthritis állatmodelljeiben
  Témavezető: Dr. Pozsgai Gábor
 4. OTKA 114458 (2015-208): A hidrogén szulfid TRP csatornák által közvetített hatásainak vizsgálata akut és krónikus ízületi gyulladás állatmodelljeiben.
  Témavezető: Dr. Pintér Erika
 5. Nemzeti Agykutatás Program (NAP A) KTIA-NAP-13-1-2013-0001 (2013-2017): A TRPA1 ioncsatorna aktivációjának szerepe a központi idegrendszerben
  Témavezető: Dr. Pintér Erika
 6. Nemzeti Agykutatás Program (NAP B) KTIA-NAP-13-2014-0022 (2014-2017): Neuro-immun interakciók szerepe krónikus fájdalommodellekben: centrális szenzitizációs mechanizmusok feltérképezése és új
  analgetikus célmolekulák azonosítása
  Témavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna
 7. TÁMOP- 4.1.1.C (2014-2015): Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése
  Altéma vezető: Dr. Pintér Erika
 8. Pain Relief Foundation (2015-2017): Development of the Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Passive-Transfer-Trauma Model for Drug Research
  Témavezető: Dr. Helyes Zsuzsanna és Dr. Andreas Goebel (Liverpooli Egyetem) (társpályázók)
 9. GINOP 2.2.1-15-2016-00020 – TOXI-COOP (2015): Új, több támadáspontú innovatív fájdalomcsillapító fejlesztése: hatástani, preklinikai és humán fázis I. vizsgálata
  Témavezető: Dr. Helyes Zs.

 10. GINOP-2.3.2-15-2016-00048 – STAY ALIVE (2016): Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi  megközelítésben
  Témavezető: Dr. Hegyi P., Altémavezető: Dr. Helyes Zs.

 11. GINOP-2.3.2-15-2016-00050 – PEPSYS (2016): A peptiderg szignalizáció komplexitása és szerepe szisztémás betegségekben
  Témavezető: Dr. Reglődi D., Altémavezető: Dr. Pintér E.

 12. EFOP-3.6.1-16-2016-00004 (2016): Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében
  Témavezető: Dr. Kovács L. Gábor

 13. EFOP-3.6.2-16-2017-00008 (2017): A neuroinflammáció vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: a molekulától a betegágyig
  Témavezető: Dr. Ábrahám I., Altémavezetők: Dr. Pintér E., Dr. Helyes Zs.

 14. GINOP-2.2.1-15-2017-00067: Hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek az egészségügyben
  Témavezető: Dr. Helyes Zs.

 15. EFOP-3.6.3-VEKOP -16-2017-00009: Felsőoktatási hallgatók tudományos műhelyeinek és programjainak támogatása

 16. EFOP-3.6.2-16-2017-00006 – LIVE LONGER: Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig
  Témavezető: Dr. Hegyi P., Altémavezetők: Dr. Pintér E., Dr. Helyes Zs.

 17. EFOP-3.6.2-16-2017-00009 – Kapszaicin tapasz (HECRIN): Klinikai kutatások tematikus hálózatának kialakítása és nemzetköziesítése
  Témavezető: Dr. Pintér E.

 18. KTIA_NAP_ 20017-1.2.1-NKP -2017-00002 – NAP 2.0: Nemzeti Agykutatási Program 2.0
  Témavezetők: Dr. Dóczi T., Dr. Pintér E., Dr. Helyes Zs.

 19. 20765-3/2018/FEKUTSTRAT – FIKP: Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 5. tématerület: Az agy működésének és betegségeinek vizsgálata multidiszciplináris megközelítéssel
  Témavezetők: Dr. Dóczi T., Altémavezetők: Dr. Pintér E., Dr. Helyes Zs.

Egyéni ösztöndíjasok – Nemzeti Kiválóság Program:

 • Botz Bálint  (Apáczai Csere János ösztöndíj)
 • Kun József (Apáczai Csere János ösztödíj)
 • Borbély Éva (Apáczai Csere János ösztöndíj)
 • Ádám Horváth (Eötvös Loránd ösztöndíj)
 • Tékus Valéria (Jedlik Ányos ösztöndíj)
 • Adrienn Markovics (Erdős Pál Fiatal Kutatói ösztöndíj)
 • Pintér Erika (Szentágothai János Kutatói ösztöndíj)