Demonstrátori Diákkör (DDK)

Elnök:
dr. Tamás Andrea, egyetemi docens, Anatómiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti u. 12. Tel.: +36 72 536-000/31-828,
e-mail: andreatamassz@gmail.com

Titkár:
Sparks Jason, hallgató, Anatómiai Intézet
e-mail: sparks.jason@freemail.hu

Demonstrátori munka tantárgyak tantárgyfelelőse:
dr. Czopf László, egyetemi docens, I. sz. Belgyógyászati Klinika
7624 Pécs, Ifjúság u. 13. Tel.: +36 72 536-000/32-631, *0556
e-mail: laszlo.czopf@aok.pte.hu
 

Elnökségi tagok:

dr. Koppán Ágnes, egyetemi adjunktus, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet
dr. Sebők Judit, Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
dr. Ujvári Balázs, egyetemi tanársegéd, Anatómiai Intézet
Mayer Flóra, ÁOK hallgató, Anatómiai Intézet
Bollér Krisztián, ÁOK hallgató, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet