Demonstrátori Diákkör (DDK)

Elnök:
dr. Tamás Andrea, egyetemi docens, Anatómiai Intézet
7624 Pécs, Szigeti u. 12. Tel.: +36 72 536-000/31-828,
e-mail: andreatamassz@gmail.com

Titkár:
Ujvári Balázs ÁOK hallgató, Anatómiai Intézet
e-mail: balazsujvari94@gmail.com

Demonstrátori munka tantárgyak tantárgyfelelőse:
dr. Czopf László, egyetemi docens, I. sz. Belgyógyászati Klinika
7624 Pécs, Ifjúság u. 13. Tel.: +36 72 536-000/32-631, *0556
e-mail: laszlo.czopf@aok.pte.hu
 

Elnökségi tagok:

dr. Koppán Ágnes, egyetemi adjunktus, Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet
dr. Sebők Judit, Klinikai Központ II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrum
dr. Hollósy Tibor, egyetemi adjunktus, Anatómiai Intézet
Ujvári Balázs, ÁOK hallgató, Anatómiai Intézet
Mayer Flóra, ÁOK hallgató, Anatómiai Intézet