Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Kutatás

Tudományos tevékenység

Intézetünk kutatási területe a gyógyszeres terápia fontos elméleti és gyakorlati alapját képező gyógyszertechnológia, gyógyszerkészítés, gyógyszergyártás, minőségellenőrzés és biofarmácia.
Munkánk során a készítmény gyárthatóságához, engedélyezéséhez vezető úton, alapkutatási és alkalmazott kutatási, metodikai, optimálási és léptéknövelési feladatokat is meg kell oldanunk.

Célunk a hatóanyagok fizikai, kémiai és farmakológiai tulajdonságai alapján a biofarmáciai, és gyógyszertechnológiai paraméterek figyelembevételével olyan új típusú ún. biokompatibilis hatóanyagleadó rendszerek kutatása és fejlesztése, amelyek messzemenően figyelembe veszik a a terápia, a biztonságos adagolás és az élő szervezethez való tökéletes illeszkedés szempontrendszerét. Ezeknek a paramétereknek a kvalitatív és kvantitatív jellemzésével, a paraméterek kölcsönhatásaival, és az optimalizálás lehetőségeivel foglalkozunk. A gyógyszerpiacon jól értékesíthető készítményekhez, hatóanyag-leadó rendszerekhez,
a korábban már bevált készítmények továbbfejlesztésével, gyártástechnológiai korszerűsítésével, vagy új készítmények kifejlesztésével jutunk el.

Főbb kutatási témáink

• gyógyszertechnológiai és biofarmáciai folyamatok vizsgálata, kísérlettervezés (Design Expert), mesterséges neurális hálózatok alkalmazása (szoftver: GMDH Forecasting Software)
• fluidizációs granulálás műveletének optimalizálása,
• nagy nyíróerejű granulálás műveletének optimalizálása,
• mikropelletek előállítása és vizsgálata
• nanorendszerek (liposzómák és kochleátok) előállítása és vizsgálata,
• porreológiai digitális képanalizáló készülék fejlesztése – szabadalmaztatása folyamatban,
• mikrobiológiailag detektált kioldódás vizsgáló módszer (MDD , Microbiologically Detected Dissolution) kifejlesztése,
• szemészeti készítmények,
• perorálisan adagolható készítmények,
• nőgyógyászati készítmények.

 

A korszerű oktatási és kutatási tevékenység színvonalának és egyensúlyának fenntartásához és továbbfejlesztéséhez szükséges a laboratóriumok folyamatos fejlesztése, az eszköz- és műszerpark korszerűsítése.

Intézetünk bekapcsolódik a Pécsi Tudományegyetem tudományos munkájába, együttműködésre, jó kapcsolatokra törekszünk a magyar és a külföldi társintézetekkel, gyógyszertárakkal, gyógyszeripari cégekkel.

A Pázmány Péter program keretében a Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft. részére két készítmény gyártástechnológiai korszerűsítését végeztük el, egy készítmény fejlesztése folyamatban van.

Hallgatóinkkal is megismertetjük a kutatómunka szépségeit, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a tudományos diákköri munkába bekapcsolódva saját eredményeiket publikálhassák.

Külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy fiatal kollégáink tudományos munkájuk eredményeit, publikálják, sikerrel vegyenek részt hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken, és tudományos fokozatot szerezzenek.

Pál Szilárd e. adjunktus, 2004-ben a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság rendezésében a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 1. díját nyerte el.

Varga Tamás gyógyszertári asszisztens, volt munkatársunk 2. helyezést ért el az Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói Vándorserleg Versenyen (Miskolc 2006).