Elérhető a PTE ÁOK új honlapjának béta verziója.     Az új honlapról »     Megnézem »

Neurológiai Klinika

TDK témák

A dopamin agonista kezelés és az impulzus kontroll zavar kapcsolata Parkinson kórban

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Aschermann Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

A primer ciliumok szerepe a cuprizone által indukált kísérletes demyelinizációs modellben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

A repetitív transzkraniális mágneses stimuláció szerepe a neurológiai kórképek kezelésében

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

A sclerosis multiplex állatkísérletes modelljeinek neuropathológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

A tünetek megjelenésétől a betegség diagnózisáig eltelt idő és annak klinikai jellemzői myasthenia gravisban

Témavezető: Dr. Pusch Gabriella, egyetemi adjunktus

A vékony-rost neuropathia klinikai vizsgálata

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Agyi lateralizáció vizsgálata egészségesekben és epilepsziás betegekben

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Horváth Réka, egyetemi adjunktus

Agyi lateralizációt befolyásoló tényezők

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Horváth Réka, egyetemi adjunktus

Amyotrophiás lateralsclerosis kliniko-pathologiai elemzése

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Az agytevékenységek in vivo elektrofiziológiai vizsgálata mély agyi stimulátor beültetés során

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Az elsődleges ciliumok és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció kapcsolata

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

Az oligodendroglia sejtek fejlődése és a cuprizone által kiváltott kísérletes demyelinizáció

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

Distális arteria cerebri media embolizációk endovascularis kezelése.

Témavezető: Dr. Csécsei Péter, egyetemi tanársegéd

Dystrophia myotonica klinikai, pathológiai és genetikai diagnosztikája

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Epilepsziasebészeti minták kórszövettani elemzése (különös tekintettel az FCD-kre, valamint a hippocampalis atrophiára)

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Fokális és generalizált epilepsziás betegek vizsgálata a legmodernebb MR technikák alkalmazásával

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Horváth Réka, egyetemi adjunktus

Gyógyszerrezisztens epilepszia betegek műtéti kimenetelét módosító prediktív faktorok azonosítása a szakirodalomban

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Hátsó skálai ischaemiás stroke endovascularis ellátása.

Témavezető: Dr. Csécsei Péter, egyetemi tanársegéd

Intracranialis EEG metodikák

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Kimenetelt befolyásoló tényezők kombinált (iv. thrombolysis és endovascularis) ellátás során akut ischemiás strokeban.

Témavezető: Dr. Csécsei Péter, egyetemi tanársegéd

Kognitív funkciók térképezése kvantitatív EEG vizsgálat (LORETA) és funkcionális MRI elemzésével.

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Kognitív funkciók vizsgálata sclerosis multiplexben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Darnai Gergely, tudományos főmunkatárs

Krónikus neurogén fájdalmak korszerű terápiája

Témavezető: Dr. Aschermann Zsuzsanna, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Pusch Gabriella, egyetemi adjunktus

Különböző kognitív feladathelyzetek hatása az EEG háttértevékenységre.

Témavezető: Dr. Tóth Márton, egyetemi adjunktus

Kvantitativ izom MRI vizsgálatok myopathiákban

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Láz provokálta epilepsziás rohamok – Dravet spektrum betegség klinika és genetikai aspektusai felnőttkorban

Témavezető: Dr. Bóné Beáta, egyetemi adjunktus

Mély agyi stimuláció alkalmazása Parkinson- kórban, esszenciális tremorban és disztóniában

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Mély agyi stimuláció patofiziológiájának vizsgálata funkcionális képalkotás segítségével

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Mély agyi stimulációs kezelés hatékonyságának vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Mitochondriális betegek klinikai diagnosztikája és izompathológiája

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Morfológiai és funkcionális vizsgálatok myopathiákban

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

MR-kompatibilis EKG vizsgálatok a magasabb szellemi funkciókat és fájdalmat kísérő vegetatív tünetek elemzésére

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Orsi Gergely

Neuroimmunológiai betegségek klinikai lefolyása és a jelenleg alkalmazott kezelések hatékonysága

Témavezető: Prof. Dr. Komoly Sámuel, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

Paraneoplasiás idegrendszeri kórképek klinikai értékelése

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Parkinson-kór kezelése: gyógyszeres, műtéti és non-invazív technikák

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Perfúziós CT alapú betegszelekció akut ischemiás strokeban.

Témavezető: Dr. Csécsei Péter, egyetemi tanársegéd

Polyneuropathia etiológiájának elemzése a Neurológiai Klinika beteganyagában

Témavezető: Dr. Pál Endre, egyetemi docens

Pszichoterápiás lehetőségek sclerosis multiplexben

Témavezető: Dr. Ács Péter, egyetemi adjunktus

Társtémavezető: Dr. Darnai Gergely, tudományos főmunkatárs

Terápiarezisztens epilepszia DBS (mélyagyi stimulációs) kezelése

Témavezető: Dr. Bóné Beáta, egyetemi adjunktus

Terápiarezisztens epilepszia vagus ideg stimulációs kezelése

Témavezető: Dr. Bóné Beáta, egyetemi adjunktus

Tremorok elektrofiziológiai vizsgálata

Témavezető: Prof. Dr. Kovács Norbert, egyetemi tanár

Video-EEG monitorozás helye az epilepszia diagnosztikájában

Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, egyetemi tanár

Társtémavezető: Dr. Gyimesi Csilla, egyetemi docens