Esemény

Sándor Viktor PhD munkahelyi vitája

PTE TTK, Kémia Intézet, C/I. előadó
2018. július 13, péntek 13:0015:30

Sándor Viktor

„Bakteriális eredetű foszfoglikolipidek kromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriás jellemzése

címmel

2018. július 13-án (pénteken) 13:00 órakor

a Pécsi Tudományegyetem

Természettudományi Kar,

Kémia Intézetének C/I. előadójában

(Pécs, Ifjúság útja 6.)

tartandó munkahelyi vitája.

 

 

 

 

A bizottság tagjai:

Elnök:              Dr. Lente Gábor DSc, egyetemi tanár

                       (PTE TTK, Általános és Fizikai Kémia Tanszék, Pécs)

Opponensek:   Dr. Takátsy Anikó PhD, egyetemi docens

                       (PTE ÁOK, Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet, Pécs)

                       Dr. Vékey Károly DSc, tudományos tanácsadó

             (MTA TTK, Kémiai Kutatóközpont, Budapest)

Titkár:             Dr. Bufa Anita, egyetemi adjunktus

              (PTE ÁOK, Bioanalitikai Intézet, Pécs)

Kapcsolat

Kilár Ferenc