Esemény

Dr. Veres Gyöngyvér Tünde PhD szigorlata

PTE ÁOK Sebészeti Oktató és Kutató Intézet könyvtára Pécs, Szigeti u. 12.
2019. április 8, hétfő 13:0014:00

Dr. Veres Gyöngyvér Tünde  „A pneumoperitonem által kialakuló oxidatív stressz és a következtében létrejövő ischaemia-reperfúzió hatása” , valamint „Műtéttani alapismeretek” PhD - szigorlata, 2019. április 8-án (hétfő) 13 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Sebészeti Oktató és Kutató Intézetének könyvtárában (Pécs, Szigeti út 12.).

A szigorlati bizottság összetétele:

elnök: Dr. Kollár Lajos egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Baracs József egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

Dr. Battyáni Zita egyetemi docens (Kaposvár)