Események

2017. október 11, szerda

A kiemelkedően eredményes oktatók 7 szokása
PTE ÁOK Elméleti Tömb, Dékáni tanácsterem (7624 Pécs, Sziget út 12.)
14:00–16:30
TDK Közgyűlés
Szigeti úti elméleti tömb I. sz. tanterme
17:00